ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. ๒๕๕๙ (สนามเล็ก)

 

เลขบัตรประจำตัวประชาชน (กรอกตัวเลขติดกัน)